ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٦   کلمات کلیدی:

   مرگ. انتظارش رو داشتم. ولی با حماقتی خارج از تصور خودم را می زدم به راه دیگری، گوشم را می گرفتم و چشمم را می بستم تا نبینم و نشنوم. اما سودی نداشت. آمد، کارش را کرد و رفت.