تصویر
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱   کلمات کلیدی:

   گاهی تصوری از گذشته گریبان گیر شخص می شود و هر چه تلاش می کند که از آن بگریزد، موفق نمی شود. فکرش را به جای دگری می راند، خود را به خاطره ی دیگری می رساند، اما ناگهان آن تصویر سمج جرقه وار ظاهر می شود و این گریز و تسلیم بارها ادامه می یابد.