علی
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٧   کلمات کلیدی:

   اگر شما می خواستید دیده بگشایید و واقعیات را ببینید، وسایل بینایی در اختیار شما گذاشته شده است. اگر می خواستید گوش باز کنید و واقعیات را بشنوید، شنیدنی هایی که واقعیات را با گوش شما آشنا بسازد، طنین انداز گشته است. اگر می خواستید راه رشد و هدایت را در پیش بگیرید، این راه برای شما باز است. از روی حقیقت به شما می گویم: حوادث و حقایق عبرت انگیز برای شما آشکار است. (خود را به نادانی نزنید)شما از آنچه باید خودداری کنید، جلوگیری شده اید. و از طرف خداوند متعال بعد از رسولان آسمانی کسی جز بشر تبلیغ نمی کند.

   خطبه ی ٢٠ نهج البلاغه