سلام
ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢٥   کلمات کلیدی:

ما که رفتیم. شما هم بلند شید از پای کامپیوتراتون. جون هر کی دوست دارید از خواب خرگوشی خود خواسته بلند شین. دو روز دیگه وقتی همه چی تموم شد و اوضاع بدتر شد چشماتون رو باز می کنین و می بینین خونه تون روی آبه. خودتون هم بود و نبودتون فایده ای نداره. بیاین مرد باشیم و رو حرفمون بایستیم. به امید موفقیت.