به طور مثال
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٢٥   کلمات کلیدی:

و من آنقدر چرخیده ام

که سرم گیج رفته

و

 دستم را به دیوار گرفته ام.

بعد هم نشسته ام روی زمین

و انگشت هایم را مکیده ام.