روزانه ها
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٩   کلمات کلیدی:

   گل های پشت پنجره دارند جان می گیرند. اگر آفتاب بیشتری بهشان می خورد زودتر این جوری می شد. حالا باید بعضی هاشان را از گلدان های کوچک بیرون بیاورم و توی گلدان نو بکارم. اگر می شد خودمان هم به همین راحتی خانه عوض کنیم خوب می شد. گرما دارد نرم نرمک می رود و هوای خنک هم که همیشه منتظرش هستم همین روزها سر می رسد. زندگی خوب پیش می رود, اگر هر روز یکی حرصم را در نیاورد دم مسابقه ی این بچه و تنم را نلرزاند. این یک ماه بیاید و برود یک سال پیر می شوم. از همین حالا باید دنبال کرم دور چشم بگردم!