پای صحبت مارک تواین
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢۸   کلمات کلیدی:

 _از تربیت غافل نباشید، چون که همه چیز از اوست:                                                                              

خیال می کنید گل کلم چیست؟ - هیچی ، همون کلم قمری است که دانشگاه دیده!

_از تناسب چیزها هم غافل نباشید:

من هزار بار سرگین غلطان «جوان»بودن را به پرنده ی بهشتی «عجوزه» بودن ترجیح می دهم.

خیال باطل