سوال
ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٩   کلمات کلیدی:

داشتم به سفر سه روزه به اصفهان فکر می کردم. دو هفته پیش رفتیم. خونوادگی. توریست هایی که دیدم یه ویژگی مشترک داشتن و اون مسن بودن اکثرشون بود . یادمه سر درس صنعت جهانگردی وقتی توریست هایی رو که به ایران میان دسته بندی می کردیم گفته شد« اکثرا پول بازنشستگی شون رو می گیرن و زاه می افتن دور دنیا رو می گردن. و این که امنیت مهم ترین عاملیه که اونا رو به جایی می کشونه یا از جایی فراری می ده.» با توجه به اینکه آمارها میگن توریست هایی که به ایران میان حدودا صد و خرده ای هزار نفرن ، به نظرتون ما در جذب این پیرمرد پیرزن خارجی ها چقده موفق بودیم.