بوی جوی مولیان و از این چیزا
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢   کلمات کلیدی:

میر ماه است و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همه

میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی

بعد از صد سال این ترانه رو پیدا کردم . داشتمش ، اما نمی دونسم کجاست . چقدر وقتی اولین بار شنیدم شوکه شدم . خیلی به نظرم قشنگ  اومد. طوری که حتی فکر نمی کردم کسی بتونه بهتر از این بخونتش . واقعا منو جادو کرده بود .