به طور مثال

و من آنقدر چرخیده ام

که سرم گیج رفته

و

 دستم را به دیوار گرفته ام.

بعد هم نشسته ام روی زمین

و انگشت هایم را مکیده ام.

/ 2 نظر / 4 بازدید
تربن

اون‌وقت چرا اين‌جوري مي‌شه؟ :)

نمی دونم