بوی جوی مولیان و از این چیزا

میر ماه است و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همه

میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی

بعد از صد سال این ترانه رو پیدا کردم . داشتمش ، اما نمی دونسم کجاست . چقدر وقتی اولین بار شنیدم شوکه شدم . خیلی به نظرم قشنگ  اومد. طوری که حتی فکر نمی کردم کسی بتونه بهتر از این بخونتش . واقعا منو جادو کرده بود .

/ 2 نظر / 3 بازدید
پیمان

جهانگردی میخونی شما؟ گمونم یک نفر برای معرفی منابع پیدا کردم !

مانی

این که زندگی نیست... تو بگو مرده‌گی! --- اون آهنگ بوی جوی مولیانتو کی خونده؟ --- آپ کردم. حرص نخور!