یکی از معدود زمان هایی که آقا با من و دوربین به طور همزمان کنار آمدند.

لحظاتِ خوشِ با هم بودن

/ 1 نظر / 4 بازدید
آرزو

قربون آقاااا [ماچ]