پای صحبت مارک تواین

 _از تربیت غافل نباشید، چون که همه چیز از اوست:                                                                              

خیال می کنید گل کلم چیست؟ - هیچی ، همون کلم قمری است که دانشگاه دیده!

_از تناسب چیزها هم غافل نباشید:

من هزار بار سرگین غلطان «جوان»بودن را به پرنده ی بهشتی «عجوزه» بودن ترجیح می دهم.

خیال باطل 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید