سلام

ما که رفتیم. شما هم بلند شید از پای کامپیوتراتون. جون هر کی دوست دارید از خواب خرگوشی خود خواسته بلند شین. دو روز دیگه وقتی همه چی تموم شد و اوضاع بدتر شد چشماتون رو باز می کنین و می بینین خونه تون روی آبه. خودتون هم بود و نبودتون فایده ای نداره. بیاین مرد باشیم و رو حرفمون بایستیم. به امید موفقیت.

/ 0 نظر / 2 بازدید