پاک کن

هی پاک می کنم فکرهای پراکنده ام را از روی مانیتور. دیگر نیازی به ممیزی نیست. من خودم سانسورچی هستم. وقت و سرمایه ی گران بهای آقایان را هدر نمی دهم. همین طور پیش برود، یک روز که بیدار می شوم می بینم ای داد بیداد، خودم را هم پاک کرده ام.

/ 0 نظر / 3 بازدید