ey saye inja mest 'sho

شب خسته بود از درنگ سیاهش

من سایه ام را به میخانه بردم.

هی ریختم خورد ،

هی ریخت خوردم.

خود را به آن لحظه ی عالی خوب و خالی سپردم .

با جرعه و جام های پیاپی

من سایه ام را چو خود مست کردم.

همراه آن لحظه های گریزان

از کوچه پس کوچه ها باز گشتم .

با سایه ی خسته و مستم ،

افتان ،

خیزان ،

افتان ،

خیزان ،

مستیم ،

مستیم ،

مستیم .

مستیم و دانیم هستیم .

   متن ترانه ای از گروه دنگ شو

/ 3 نظر / 3 بازدید
الف.میم

آرزو که جواب تلفن نمی‌ده اصلن بابا. گویا درگیر پایان‌نامه بازی و این حرفاس.[گل]