امید

اگر نبود امیدی

چرا کلاغ هنوز به روی چنار خشک

به یادبود بهاری که یک جوانه نزد

برای کودک خود آشیانه می سازد؟

                                                       سیاوش کسرایی

/ 1 نظر / 2 بازدید
مانی

خب معلومه که امید هست...[لبخند]