اسباب کشی

چند وقتی ئه که خرید و فروش خونه اسباب دردسرم شده. تموم اتاقم پره از کارتون و وسایل بسته بندی شده. نمی تونم هیچ چیزم رو پیدا کنم. فردا می خوام دوستامو بعد از دو سال ببینم. دلم براشون تنگ شده. ذوق و شوق دارم ، اما حوصلشو ندارم. این شلوغی اعصابمو به هم ریخته ، تموم هم نمیشه.الان باید برم جلوی کمدمو خالی کنم که بتونم لباسامو بیرون بیارم.خودش یه اسباب کشیه. الانم دارم وقت تلف می کنم . چرا؟نمی دونم.

/ 0 نظر / 3 بازدید