مرغ

   - اعصابمو خرد کردی . د برو گمشو دیگه ، عوضی . نری زنگ می زنم پلیس ها .

   - عصبانی نشو خانمی . ما که چیزی نگفتیم . فقط خواستیم با ما یه گشتی بزنی ، به خدا نمی ذاریم بهت بد بگذره . آخه اون پسره کیه که تو باهاش می پری ؟ حیف تو به این خوشگلی نیست که با کچلی مثل اون می گردی !

   - خفه شو آشغال . یه تار موی گندیده ش به هزار تا آشغال مثل تو می ارزه . تا حالا چن تا دخترو با این زرزرهات خر کردی بعد هم به خاک سیاه نشوندی ؟ ها ؟

   -  به خدا ما با هر در و دافی نمی پریم . اگه بخوایم هزار تاشون زیر دست و پامون ریختن له له می زنن ، اما اونا ارزششو ندارن بخوای وقتتو بخاطرشون تلف کنی . به جون مادرمون ما قصد خیر داریم البت اگه شوما اجازه بدین . 

   - جون خودت . تو اگه آدم بشو بودی با اون دختر مو طلائیه به یه جایی می رسیدی . نمیومدی سراغ یکی دیگه .

   - به هر حال ما که قصدمون خیر بود ولی اگه نظرتون عوض شد ما همیشه تو همین پارک می پلکیم .اینم شومارمون .

   - این که ناخواناست . کاغذ بهتر از این نبود روش بنویسی !

   

/ 5 نظر / 10 بازدید
الف.میم

انگار اون تار مو خیلی گندیده بوده دیگه.

default

شرمنده ها موضوع تکراری بود

default

یه خواهش کوچولو 18 فروردین ساعت 22 یه پست می آد تو وبلاگم خواهش می کنم بیا و کمکم کن بدجور درمانده شدم عقلم هم دیگه کار نمی کنه اگه امکان داره هر کی را می شناسی بگو بیاد بدجور مغزم کار نمی کنه به کمک تو و همه محتاجم خواهش می کنم رسما خواهش می کنم از طرف یک درمانده

نرگس

امان از پسرهای پررو و سیریش!!! این جریان فراتر از مرغ و خروسه. به روزم با جشنواره کن، سولوقون!