نونوایی 2

حالا یعنی چی که هی می نشینی پای این کامپیوتر و چیز می نویسی ، بعدشم می ذاریش تو اینترنت . یعنی چی که می ذارم بقیه بخوننش . مگه آدم عاقل هر چی تو زندگیش هست رو می ذاره بقیه بفهمن . من که از کار شما جوونا سر در نمیارم . بلند شو . بلند شو برو یه چهار تا نون بخر . ناهار از دهن افتاد .  

/ 0 نظر / 11 بازدید