حراج

حراج می کنیم ، حراج می کنیم

خواهرمان را حراج می کنیم ،

همین خواهر کوچولوی خبر چین را !

شوخی نمی کنیم ، جان شما .

پیشنهاد اول . نبود ؟

یک دلار . باز هم نبود ؟

پنج سنت ؟

یک سنت ؟

دیگه نبود ؟ نبود دیگه ؟

هیچ بچه ای نمی خرد این خواهره را

این خواهر کوچولوی نق نقو و  خبرچین را .

این شعر جالب از شل سیلور استاین را برای خواهرم انتخاب کرده ام که خیلی غرغرو ست .

 امیدوارم زیاد حرص نخوری اگه دیدیش 16.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید