/ 3 نظر / 21 بازدید
نرگس

این روزها از خیلی ها باید تشکر کردو من که پای همه کسانی که به خیابان رفتند را می بوسم. مطمئنا این کارشان نتیجه خواهد داد. به امید آزادی ایران. در ضمن به روزم با "آقای کیمیایی می شود دیگر فیلم نسازید!"

حزب خر

کمدی تراژدی حزب خر به روایت یک خر دبیر که یک طویله ی سوسیال دموکرات دارد! می توانید بخوانید درود...