تعارفات روزمره

سال نو شد ولی من درست نشدم. مامان می گوید وقتی همه دور هفت سین نشسته ایم و منتظر که توپ را در کنند. هنوز دارم ول می گردم در اینترنت. هی می گوید بگذار کنار بیا بین آدم زنده ها. خنده ام می گیرد. ولی خوب من دختر سربه راهی هستم. نشان نمی دهم خنده را. پست نصفه و نیمه را سیو می کنم و می روم بین آدم زنده ها. بعدا کاملش می کنم. فعلا سال نو مبارک.

/ 2 نظر / 3 بازدید
آشنای دور!

سال نوی شما هم مبارک ففری خانوم! به خانواده و به ویژه آبجی خانوم هم سلام و تبریک عرض کنید از طرف بنده [گل]

آرزو

دختر جون! مگه نگفتی نوشتن ذهنت رو منسجم می کنه؟ خب بنویس دیگه!