مرثیه

دود از پیرهنم بیرون می آید

                                             دود!

آنچنان سوخته

                     ژرفای وجودم

                                           ز اندوه

که فروافتاده ام از گفت و شنود.

 

دود از پیرهنم بیرون می آید

                                          دود!  

                                                                     شفیعی کدکنی

/ 0 نظر / 2 بازدید