/ 2 نظر / 11 بازدید
Bill

سرده نگاه آینه تو چشم یخ بسته ی من آوازه خون لعنتی یه حرف تازه تر بزن بخون از " اتفاق نو " از تیتر روزنامه ی عصر بسه دیگه خوندن از گدا و شاهزاده تو قصر منظورم رو رسوندم ؟[سوال]

Bill

سرده نگاه آینه تو چشم یخ بسته ی من آوازه خون لعنتی یه حرف تازه تر بزن بخون از " اتفاق نو " از تیتر روزنامه ی عصر بسه دیگه خوندن از گدا و شاهزاده تو قصر منظورم رو رسوندم ؟[سوال]