...

اولین باری که می خواستم بین آدمای زیادی حرف بزنم ، کلاس اول دبستان بودم . می خواستم قصه ی چوپان دروغگو رو تعریف کنم . من خوب بلد بودم حرف بزنم . قصه رو هم از بر بودم . اما نمی دونم چی شد . فقط رفتم اونجا ایستادم و مردمو نیگا کردم . چند دقیقه فقط نیگا کردم . بعد با صورتی که صورتی شده بود اومدم سر جام نشستم .  

/ 0 نظر / 2 بازدید