/ 1 نظر / 3 بازدید
الف.میم

آره دقیقن. به همین راحتی ئه. برایِ دنیا برگردوندنِ یک نفر هیچ کاری نداره. هرروز هزاران بار این کارو می کنه. برایِ دنیا چیزی به نامِ فقدان تعریف نشده. نداشتن تو کار ِدنیا نیست. دنیا هرچی بخواد داره.