مرگ

   و مرگ . و مرگ . دوباره امروز شبح شوم یا مبارک مرگ را به چشم خودم دیدم . شاهد وحشتناک ترین صحنه ی مرگ در عمرم بودم . مرگ یک دختر جوان در مترو . به فاجعه بارترین شکلی که ممکن است مرگ سراغ کسی بیاید . حتی برای بیان عمق ماجرا نمی تونم  کلمه ای مناسب پیدا کنم . بهتره خفه شم و بیشتر از این چرت نگم تا شاید حالم از اینی که هست بدتر نشه .

/ 0 نظر / 11 بازدید