از دست این سری که روی دو پا راه می رود

آخه یه آدم (احتمالا آدم گنده) چقدر می تونه احمق باشه که فقط بخاطر عصبانیت از رئیسش همه ی گزارشی رو که تازه تایپ کرده پاک کنه بعد هم بره حتی از تو سطل آشغال پاک کنه .هان ؟ بعد هم که آروم شد یه دفه رئیسش بیاد و بگه گزارش بیست صفحه ای رو یه ساعت دیگه واسه جلسه ی هیات مدیره لازم داره و ازش سرسری یه معذرت خواهی هم بکنه بخاطر تند صحبت کردن چند ساعت پیشش . اونم خفه شه و بگه نه چیزی نبود و این حرفا چیه و اصلا تقصیر از من بود که کوتاهی کردم . ولی همه ی فحش هاشو نیگه داره واسه وقتی رئیسه رفت تو اتاقش . به نظر من چنین موجودی رو که مایه ی ننگ بشریت است باید به دار کشید . نه . باید آتیش زد .

/ 0 نظر / 3 بازدید